Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
20. června 2024 ..:: Home ::..   Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

S2K Club Italia se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web S2K Club Italia a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu S2K Club Italia souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

S2K Club Italia shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. S2K Club Italia také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na S2K Club Italia automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou S2K Club Italia využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu S2K Club Italia.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu S2K Club Italia, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: S2K Club Italia nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

S2K Club Italia doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na S2K Club Italia. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. S2K Club Italia nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo S2K Club Italia a rodinu webů S2K Club Italia.

Použití osobních informací

S2K Club Italia shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu S2K Club Italia a k poskytování služeb, o které jste požádali. S2K Club Italia také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z S2K Club Italia a jeho přidružených částí. S2K Club Italia vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. S2K Club Italia neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. S2K Club Italia Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc S2K Club Italia může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb S2K Club Italia a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

S2K Club Italia nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

S2K Club Italia udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu S2K Club Italia za účelem zjištění, jaké služby S2K Club Italia jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům S2K Club Italia, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web S2K Club Italia prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící S2K Club Italia nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku S2K Club Italia a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů S2K Club Italia nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web S2K Club Italia používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky S2K Club Italia nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti S2K Club Italia, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb S2K Club Italia nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

S2K Club Italia zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. S2K Club Italia uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

S2K Club Italia vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se S2K Club Italia nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte S2K Club Italia na adrese webmaster@s2kclub.net. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) 2024 S2K Club Italia   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation